onderwijs in Singapore

Onderwijssysteem in Singapore

Basisonderwijs

In Singapore duurt het basisonderwijs 6 jaar. Het is verplicht en gratis, en bestemd voor 6 tot 12 jarigen. In het curriculum ligt de nadruk op de Engelse taal, moedertaal (Mother Tongue Language/MTL: Chinees, Maleis of Tamil) en rekenen. Er is een nationaal eindexamen: het Primary School Leaving Examination (PSLE). De examenresultaten worden gebruikt voor toelating tot een middelbare school.

Voortgezet onderwijs

Het voortgezet onderwijs duurt 4 of 5 jaar, afhankelijk van de gekozen route. De Express-route duurt 4 jaar en wordt afgesloten met het nationaal eindexamen. Scholieren doen gemiddeld examen in 7 tot 8 vakken en ontvangen daarna het Singapore-Cambridge General Certificate of Education Ordinary Level (Singapore-Cambridge GCE 'O' Level). De examenresultaten worden half januari bekendgemaakt. Het Singapore-Cambridge GCE 'O' Level in 6 verschillende content-based vakken met A-C grades is qua niveau vergelijkbaar met ten minste een vmbo-t-diploma. Naast de Express-route kunnen leerlingen ook kiezen voor de Normal-route, die bestaat uit de richtingen Normal (Academic) en Normal (Technical). Voor beide richtingen is de opleidingsduur 5 jaar. Het 4e jaar wordt afgesloten met het GCE 'N' Level (Normal Level) examen. Scholieren die het algemeen vormend curriculum Normal (Academic) volgen, nemen deel aan examens in 5 tot 8 vakken. Bij het beroepsvormende curriculum Normal (Technical) kiezen leerlingen 5 tot 7 vakken. Aan het eind van het 5e jaar nemen de scholieren pas deel aan het Singapore-Cambridge GCE 'O' Level examen.

Postsecundair onderwijs

Het postsecundair onderwijs is het onderwijs dat leerlingen volgen na het Singapore-Cambridge GCE 'O' Level. Hieronder vallen uiteenlopende niveaus, zoals het pre-university onderwijs, onderwijs aan een polytechnic en middelbaar beroepsonderwijs.

Pre-university: GCE ‘A’ Level

In Nederlandse termen valt de bovenbouw van het algemeen vormend voortgezet onderwijs onder pre-university onderwijs. Dit onderwijs leidt tot het Singapore-Cambridge General Certificate of Education Advanced Level (GCE ‘A’ Level). De opleiding duurt 2 jaar aan een junior college of 3 jaar aan een centralised institute (tegenwoordig bestaat alleen nog het Millennia Institute).

Meer weten?
best practices in onderwijs

Best practices

Als professional zoek je een antwoord op je vragen in het hol van de leeuw.

2017: Onderzoek PeRL Raffles

Gedurende twee maanden geparticipeerd in PeRL (Centre for Pedagogical Research & Learning). Dit onderzoek was gericht op het leiderschapsprogramma, zoals dat in het curriculum wordt aangeboden en hoe deze competenties/kwaliteiten zijn te koppelen aan bestaande vakken, zodat deze eenvoudiger te herkennen zijn. Elke school een onderzoeksteam: Best practices zijn belangrijk, het onderwijs in Singapore is geïnteresseerd in innovatie en bewezen strategieën. Regelmatig bezoeken docenten conferenties en scholen in de regio en overseas. Beleid van onderwijs, uitvoering en onderzoek zijn nauw met elkaar verbonden. Vanuit het ministerie wordt het in huis halen van good practices enorm gestimuleerd.

2018: CanSat

Leerlingen van het Bertrand Russell college met sterk Beta profiel worden tweede in de nationale competitie van CanSat. Zij hebben kennis en ervaring gedeeld met leerlingen in Singapore en nemen deel aan programma School of Science and Technology.

Programmaonderdelen zijn o.a.:

 • Designthinking:

  Regelmatig worden er opdrachten uitgezet door bedrijven en organisaties, waarbij een appel wordt gedaan op de creativiteit van studenten. Deze opdrachten worden dikwijls uitgevoerd volgens het model van Designthinking. De samenwerking met het bedrijfsleven is in Singapore heel gebruikelijk. Het belang van de community staat altijd voorop. Bij elk ontwerp, idee of voorstel moet het belang voor de gemeenschap worden meegewogen.

 • Applied Learning:

  Om de overgang van middelbare school naar de universiteit goed te laten verlopen worden er een aantal lessen per week verzorgd vanuit de universiteit. De leerlingen volgen een college waarbij veel theorie wordt gedeeld waarna de leerlingen zelf aan het werk gaan met de opgedane kennis. Het niveau is doorgaans hoog.

 • Keypoints in your lessons:

  keypoint, difficult point, critical point. Deze methode wordt veel toegepast vooral bij wiskunde.

 • 2019: Balance for better

  Studiereis met leerlingen Bertrand Russell college. Zes leerlingen uit 6 vwo nemen deel aan een uitgebreid programma met het thema: ‘vrouwen en leiderschap; de verschillen en overeenkomsten tussen Nederland en Singapore. Bezoek aan Raffles Girls’ School; National university of Singapore en verschillende internationale bedrijven.

  Programmaonderdelen zijn o.a.:

 • Human Library:

  In plaats van kennis uit boeken, geven mensen elkaar kennis door, door met elkaar in gesprek te gaan.

 • Inquiry and Evocacy:

  Leerlingen doen onderzoek, worden gestimuleerd om zichzelf en hun klasgenoten vragen te stellen. De onderzoeksuitkomsten worden standaard getoetst aan de praktijk. Deze twee elementen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De 'oogst' vertalen naar de praktijk is natuurlijk een belangrijke stap om vooruitgang te realiseren. De praktijkwaarde wordt tastbaar door samenwerken. Zowel nationaal als internationaal en gericht op de toekomst.

 • CC-activities:

  Programmaonderdelen buiten het standaard curriculum, zoals het leiderschapsprogramma.

 • Reageren?

  Terug naar top van de pagina
  Go back to the top of the page
  drie pijlers van ontwikkeling

  De drie pijlers van ontwikkeling

  Ministerie van onderwijs

  De laatste jaren is er vanuit het ministerie van onderwijs in Singapore een sterke focus geweest op het zogenoemde ‘broadbased learning’ Hierbij was er veel aandacht voor de complete ontwikkeling van een leerling/student. Op veel scholen zag je dit terug in een holistische benadering met veel ruimte voor creativiteit en programma’s gericht op sociale vaardigheden. Naast cognitieve vaardigheden wordt in Singapore door integratie van de dimensies: creativiteit en 21st century skills gewerkt aan wat men noemt karaktervorming.

  In maart 2020 publiceerde het ministerie van onderwijs haar beleid voor de komende jaren.

 • Character and Citizenship Education 2021 (CCE 2021)
 • Strengthening Digital Literacy
 • Knowing Asia
 • Leren voor het leven - Klaar voor de toekomst: ons curriculum en de toekomstige vaardigheden voor docenten vernieuwen

  Om onze studenten voor te bereiden op een steeds complexere, onderling verbonden en door technologie gedreven wereld, zal het Ministerie van Onderwijs (MOE) voortbouwen op bestaande inspanningen om hen te helpen flexibel en toekomstbestendig te zijn, ongeacht hun achtergrond en uitgangspunten in het leven. Om dit te doen, beginnen we aan de volgende fase in onze 'Learn for Life'1-beweging door middel van twee extra stuwende krachten -' Refreshing our Curriculum 'en' SkillsFuture for Educators '- om het leren van studenten te verbeteren en docenten te ondersteunen bij het koesteren van toekomstbestendig leerlingen.

  Character and Citizenship Education 2021 (CCE 2021)

  Het ministerie zal het leren van CCE authentieker, relevanter en doelgerichter maken voor studenten door CCE verder te integreren in lessen en activiteiten, zodat CCE een onderdeel wordt van het schoolleven, zowel binnen als buiten de klas. We zullen dit doen door studenten meer mogelijkheden te bieden om CCE te leren door middel van de belangrijkste Student Development Experiences en door de ervaringen van Co-Curricular Activities (CCA) opnieuw te definiëren, om de interesses en talenten van studenten te ondersteunen.

  Strengthening Digital Literacy

  Ten tweede zal MOE het curriculum verbeteren om studenten te helpen digitale geletterdheid te versterken door de lancering van een nationaal programma voor digitale geletterdheid voor onze scholen en instituten voor hoger onderwijs (IHL's). Dit stelt onze studenten in staat om, in verschillende stadia van hun educatieve reis, de digitale vaardigheden te verwerven die nodig zijn om door het digitale tijdperk te navigeren door vier componenten in het 'Find, Think, Apply and Create'-raamwerk.

  Knowing Asia

  Bovendien zal het ministerie van 2021 tot 2023 een verbeterd curriculum Geesteswetenschappen uitrollen, met een diepere focus op ASEAN, op het niveau van het secundair en VWO. ASEAN zal een grotere rol spelen in sociale studies (secundair), aardrijkskunde, geschiedenis en economie, met deze onderwerpen die het belang van de regio, het groeipotentieel en de verbindingen met de rest van de wereld benadrukken.

  Contact?

  National Institute of Education

  Studiereis Singapore - mei 2015

  Nurturing Hearts and Minds

  Nanyang University


  bezoek aan Nanyang University

  Leading Global University in Singapore

  Academy Singapore Teachers

  bezoek aan Academy Singapore Teachers

  Strong Teacher Leadership and Teacher Ownership