Privacy beleid

Dit privacy beleid is opgesteld om de mate van privacy van de bezoekers van deze website toe te lichten.

Statistieken

Voor statistische doeleinden worden er bezoekersstatistieken van de website bijgehouden. Het gaat hierbij om bezoekersaantallen en bezoekfrequentie. Deze informatie is echter algemeen en valt niet te herleiden naar de individuele bezoeker. Deze statistieken zijn alleen toegankelijk voor Beautiful Connection.

Contactformulier

Via het contactformulier op deze site kunnen bezoekers persoonlijke informatie verstrekken zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Met deze gegevens wordt hoogst zorgvuldig omgegaan. Deze worden niet zonder toestemming aan derden verstrekt.

Links

Deze site bevat links naar andere websites. Beautiful Connection is niet verantwoordelijk voor de manier waarop of de mate waarin deze websites de privacy van de bezoekers waarborgen. Evenmin is Beautiful Connection verantwoordelijk voor de inhoud van die websites.

Annette Oorthuysen