• doelgroepmember 5
 • doelgroepmember 1
 • doelgroepmember 2
 • doelgroepmember 3
 • doelgroepmember 4
 • studiereis Singapore
  Een studiereis naar Singapore; een unieke kans wordt werkelijkheid!
 • onderwijs is leren leren
  Onderwijs is de kunst om leerlingen te verleiden te leren!
 • ontplooing door succeservaring
  Potentieel excellente leerlingen leer je ontplooien door succeservaringen.
 • inspirerend en studiemotivatie
  Als leerlingen dankbaar zijn voor hun gewaagde keuzes, doet je bijdrage er echt toe!
 • studiereis door thema motiverend
  Ook leerlingen kunnen ontdekken, dat leren echt leuk kan zijn!

STUDIEREIS

Studiereis oktober 2022. Inschrijving gesloten.
Volgende studiereis: april 2023.
Klik hier voor meer informatie! (pdf)

Waarom Singapore?

Het belang van onderwijs als human capital wordt in Singapore door iedereen onderschreven. Onderwijs is een grote verbindende factor onder de bevolking.


In Nederland is de behoefte aan onderwijsvernieuwing groot. Het borrelt en broeit. Docenten en schoolleiders worstelen echter nog met veel vragen. Onderwijsontwikkelaars introduceren flexibele leerroutes, formatief evalueren en een driejarige brugklasperiode als mogelijke oplossingen. Het gepersonaliseerd leren zoals op de Kunskapskolan scholen in Zweden vindt ook in Nederland steeds meer navolging. Nieuwe ambitieuze vormen van onderwijs doen hun intrede. Elke keer is het fantastisch om te zien dat mensen met totaal verschillende achtergronden met elkaar in gesprek gaan en bereid zijn expertise te delen. In het Nederlandse onderwijs zie ik veel verschillende initiatieven naast elkaar ontstaan, omdat men constant op zoek is om het onderwijs een nieuwe impuls te geven.

Singapore en internationale dialoog

Al vijf jaar op rij bezoek ik dit kleinste land van Zuidoost-Azië en hoewel ik ook kanttekeningen plaats, ben ik overwegend enthousiast over het eigentijdse en innovatieve onderwijssysteem. Duidelijk is dat het onderwijs in Singapore floreert. Het land vertegenwoordigt met stip de eerste plaats op de Pisa ranglijst op alle onderdelen: wetenschap; lezen en wiskunde (Pisa: Programmme for International Student Assessment). Nederland wordt inmiddels voorbijgestreefd door landen als Tsjechië en Polen. Of we hier te maken hebben met de wet van de remmende voorsprong of dat er andere factoren in het spel zijn laat ik hier in het midden. Ik heb verschillende instellingen en scholen bezocht als onderzoeker en als docent. Daarnaast heb ik twee maal een programma samengesteld voor studenten. Programmaonderdelen waren: University of Technology and Design en the School of Scence and Technology, beide met een sterke focus op innovatie en techniek. Elke keer weer is het fantastisch om te zien wat er gebeurt als mensen met totaal verschillende achtergrond met elkaar in gesprek gaan en bereid zijn expertise te delen.

Contact:

Annette Oorthuysen MEd.


Mail:

annette.oorthuysen


English summary:

 • English summary

Ook aanwezig op:

 • LinkedIn Annette Oorthuysen
 • Facebook: Annette Oorthuysen

Dagblad publicatie:

 • dagblad publicatie
Onderwijssysteem in Singapore

Onderwijssysteem in Singapore

Basisonderwijs: In Singapore duurt het basisonderwijs 6 jaar. Het is verplicht, gratis en bestemd voor 6 tot 12 jarigen. In het curriculum ligt de nadruk op de Engelse taal, moedertaal (Chinees, Maleis of Tamil) en rekenen...

Meer over: Onderwijs
Best practices

Best practices

Als professional zoek je een antwoord op je vragen in het hol van de leeuw.

Meer over: Onderwijs
De drie pijlers van ontwikkeling

De drie pijlers van ontwikkeling

De laatste jaren is er vanuit het ministerie van onderwijs in Singapore een sterke focus geweest op het zogenoemde ‘broadbased learning’ Hierbij was er veel aandacht voor de totaal ontwikkeling van een leerling/student. ...

Meer over: Onderwijs